0 0

Sözleşme Şartları


Genel İşlem Koşulları

Girişimciler ve tüketiciler ile ilişkili olarak yapılan teslimat ve edimler için genel işlem koşulları

§ 1 Genel bilgiler - Geçerlilik alanı

(1) Genel işlem koşullarımız gereği tüketiciler, ağırlıklı olarak ticari ve kendi hesabına yaptığı mesleki faaliyetlerine hizmet eden amaçlar olarak görülemeyecek amaçlar için hukuki işlemler yapan gerçek kişilerdir. (Alman Medeni Yasası (BGB) Madde 13)

(2) Genel işlem koşullarımız gereği girişimciler, bir hukuki işlemin gerçekleştirilmesi esnasında mesleki veya kendi hesabına gerçekleştirilecek faaliyet amacıyla hareket eden tüzel ve gerçek kişilerdir ( (Alman Medeni Yasası (BGB) Madde 14)

Bizim ile siparişi veren arasında bu anlaşmanın icrasına yönelik olarak yapılan tüm mukaveleler, bu anlaşma içinde yazılı olarak tespit edilmiştir.

(4) Bize ait genel işlem koşulları münhasıran geçerlidir. Siparişi verenin bu koşullara ters düşen veya bize ait genel işlem koşullarına aykırı koşullarını tanımıyoruz. Açıkça anlaşılır biçimde yazılı olarak bu türden koşullarını kabul etmiş olmamız bu hükmün dışındadır. Siparişi verenin bize ait genel işlem koşullarına ters düşen ya da aykırı olan koşullarını bilmemize rağmen siparişi verene teslimatı kayıtsız ve şartsız olarak ifa etmemiz durumunda da bize ait genel işlem koşulları geçerlidir.

§ 2 Anlaşma yapma / Sipariş verme işleminin açıklanması

(1) Siparişi veren, genuine parts GmbH Limitet Şirketi 'ne Online-mağaza, telefaks veya elektronik posta yoluyla sipariş vermektedir. Eğer siparişin Alman Medeni Yasası (BGB) Madde 145 gereği bir teklif olarak nitelendirilmesi gerekiyor ise, o zaman siparişi veren ile bizler arasındaki anlaşma, tarafımızdan yapılmış bir teyit yardımıyla gerçekleştirilir. Teyit bir sipariş teyit yazısının gönderilmesi yoluyla gerçekleştirilir.

(2) Online-mağazamız üzerinden verilen bir sipariş durumunda sipariş işlemi toplam altı işlem adımını kapsar. Birinci adımda istenilen malın orijinal parça numarasını bunun için öngörülmüş veri giriş alanına giriniz ve alanın yanındaki büyütece tıklayınız. İkinci adımda istenilen parçaların adedini bunun için öngörülmüş veri giriş alanına giriniz ve bunları "SEPETE EKLE" komutuna tıklayarak bağlayıcı olmayacak biçimde alış veriş sepetinize ekleyiniz Alış veriş sepetinize birden fazla ürün ekleyebilir ve bunları ürün sepeti listesinde görebilirsiniz. Bunun için alış veriş sepeti sembolüne ve daha sonra bu sayede görünen "ALIŞ VERİŞ SEPETİNİ GÖSTER" alanına tıklayınız. Bunun sonucunda ortaya çıkan alış veriş sepeti sayfasında ürünleri sepetten çıkarabilir ve miktarı değiştirebilirsiniz. Eğer alış veriş sepetindeki ürünleri sipariş etmek istiyorsanız, üçüncü adımda "KASAYA GİT" veya "BİR SONRAKİ ADIMA GEÇ" alınına tıklayınız. Dördüncü adımda fatura adresi ve gerekmesi durumunda teslimat adresi dahil olmak üzere müşteri bilgilerinizi giriniz. Beşinci adımda sevkiyat türünü ve ödeme biçimini seçiniz. Son adımda "BEDELE TABİ OLARAK SİPARİŞ ET" alanına tıklayarak siparişinizi bize göndermeden önce, tüm bilgileri (örneğin isim, adres, ödeme biçimi, sipariş edilmiş ürünler, sevkiyat türü) bir kez daha gözden geçirmek ve gerekmesi durumunda düzeltme olanağınız bulunmaktadır.

§ 3 Ücretler / Ödeme koşulları

(1) Sipariş teyidinde farklı bir durum olmadığı sürece, fiyatlarımız "Fabrika çıkışlı" olarak geçerlidir. Paletler üzerinde bir teslimatın gerçekleşmesi durumunda, siparişi veren tarafından ödenmesi gereken ilave paketleme giderleri oluşur. Bu giderlerin tutarı malların net değerinin % 2 'sidir. Üretici şirketler tarafından yapılan ve önceden tahmin edilemeyen veya olağan dışı fiyat artışlarının olması durumunda fiyat değişiklikleri yapma hakkımızı saklı tutuyoruz.

(2) Tüm fiyatlara yasal katma değer vergisi (halen % 19) dahildir.

(3) Teslimat giderleri siparişi veren tarafından karşılanır. Tutar hakkındaki bir liste https://www.originparts.de/Lieferung-und-Zahlung/ sayfasında yer almaktadır.

(4) Siparişi veren siparişini verdikten ve tarafımızdan bu siparişin kabul edilmesinden sonra, mektup, elektronik posta veya faks yoluyla yine bizler tarafından gönderilen bir sipariş teyit yazısı alır. Sipariş teyidinde fatura tutarı, işlem vergisi ve gönderi giderleri belirtilmektedir. Ödemenin geciktirilmesinin yol açtığı sonuçlar ile ilişkili olarak yasal kurallar geçerlidir.

(5) Siparişi veren kredi kartları (MasterCard ve VISA), "sofortüberweisung.de" (=derhal havale) adlı Online-ödeme sistemi, paypal (artı %6 masraf ve ücret payi) veya peşin ödeme yoluyla ödeme yapabilir.

(6) Tüm ödemeler her zaman en eski muaccel olmuş borç kalemlerinin oluşan borç faizi üzerine eklenerek temizlenmesi için kullanılır. Farklı ödeme koşulları, özellikle daha geç bir muacceliyet veya alım fiyatının ödenmesinin ertelenmesi için yapılacak bir mutabakat, yazılı bir anlaşmayı gerektirir.

(7) Siparişi verenin takas hakları, şayet ona ait karşı alacaklar hukuken geçerli olarak tespit edilmişse, ihtilafsız olarak veya tarafımızdan kabul edilmişse, oluşur. Ayrıca siparişi veren bir alıkoyma hakkının kullanılmasına yalnızca, karşı alacağının aynı anlaşma ilişkisine dayanması koşuluyla yetkilidir.

(8) İskonto kesintisi ayrı yazılı bir anlaşmayı gerektirmektedir.

§ 4 Teslimat süresi

(1) Tarafımızdan yazılı, açıkça anlaşılır ve bağlayıcı olarak yapılmış bir vaat olmadığı sürece, teslimat süreleri, üzerinde yalnızca yaklaşık olarak anlaşma sağlanmış olarak geçerlidir. Edimin ifasına yardımcı olan kişiler tarafından sözlü olarak verilen teslimat tarihi vaatlerinin geçerli olması olması için bunların yazılı olarak teyit edilmesi gerekmektedir. Tahmini teslimat süreleri hakkındaki bir liste https://www.originparts.de/Lieferzeiten-pro-Land/ sayfasında yer almaktadır. Bu sayfada belirtilen teslimat süreleri, bizden başlayarak sipariş verene ulaşan gönderi mesafesi için geçerlidir. Teslimat süresi ilave olarak sipariş edilen malların üreticiden bizlere gönderilmesi nedeniyle uzamaktadır. Bu gönderi süreleri her bir ürün aramasında açıklanmaktadır ve yalnızca üreticilerdeki hazır/sevk edilebilir parçalar için geçerlidir.

(2) Ön tedarikçilerimizin kusuru nedeniyle geciken veya yapılamayan teslimatlar (olanaksızlık) için hiç bir biçimde sorumluluk üstlenmiyoruz. Fakat ön tedarikçi aleyhine olan muhtemel tazminat taleplerini siparişi verene devir ve temlik etmeyi taahhüt ediyoruz.

(3) Eğer temel alınan alım anlaşması Alman Medeni Yasası (BGB) Madde 286, Fıkra 2, Bent 4 veya Alman Ticaret Yasası (HGB) Madde 376 gereği kesin vadeli işlem ise, yasal hükümler gereği sorumluluk üstleniyoruz. Bizlerin kusuru nedeniyle oluşan bir teslimat gecikmesinin sonucu olarak siparişi verenin, anlaşmanın ifasının devam ettirilmesinden doğan menfaatinin ortadan kalkmış olduğunu belirtmesi ve bu nedenle talepte bulunması durumunda yasal hükümler gereği sorumluluk üstlenmekteyiz.

(4) Ayrıca teslimatın gecikmesi bizlerden birinin kasıtlı veya ağır ihmaline dayalı anlaşma ihlali nedeniyle ortaya çıkması durumunda da yasal hükümlere göre sorumluluk üstleniyoruz. Bizleri temsil eden kişilerin ya da edimin ifasına yardımcı olan kişilerin bir kusurundan bizler sorumluyuz. Teslimatın gecikmesi bizim kasıtlı olarak yaptığımız bir anlaşma ihlaline dayanmadığı sürece, tazminat sorumluluğumuz tahmin edilebilir, tipik olarak ortaya çıkan zarar ile sınırlıdır.

(5) Bizlerin neden olduğu teslimat gecikmesi önemli bir anlaşma yükümlülüğünün kusurlu olarak ihlaline dayandığı sürece de yasal hükümlere göre sorumluluk üstlenmekteyiz. Fakat bu durumda zarar tazminatı sorumluluğu önceden tahmin edilebilir, tipik olarak ortaya çıkan zararla sınırlıdır.

(6) Kısmi olarak ifa edilecek edimlere ve kısmi teslimatlara beklenebilir ölçüde izin verilmiştir. Makul ölçüde kısmi ödemeler talep edebiliriz.

(7) Siparişi verenin diğer yasal alacakları ve hakları saklı kalmaktadır.

§ 5 Riskin devri - Paketleme giderleri

(1) Sipariş teyidinde farklı bir durum olmadığı sürece, teslimatımız "Fabrika çıkışlı" olarak geçerlidir.

(2) Paketleme düzenlemesi gereği nakliye ambalajları ve diğer ambalajlar geri alınmaz; fakat paletler bu hükmün dışındadır. Siparişi veren, ambalaj malzemelerinin imhasını maliyetini kendisi üstlenerek sağlamakla yükümlüdür.

(3) Siparişi veren istediği sürece teslimatı bir nakliye sigortası ile güvence altına alabiliriz. Bu işlem nedeniyle oluşan giderleri siparişi veren karşılar.

§ 6 Kusur sorumluluğu

Kusurlar nedeniyle siparişi verenin hakları

Yasalarca belirlenmiş kusur sorumluluğu geçerlidir.

§ 7 Mülkiyeti muhafaza kaydı güvencesi

(1) Teslimat anlaşmasından kaynaklanan tüm ödemeler ulaşıncaya kadar satın alma işleminin konusu olan obje üzerindeki mülkiyet hakkımızı saklı tutuyoruz. Siparişi verenin anlaşmaya aykırı davranışı durumunda özellikle ödemeyi geciktirmesi durumunda satın alma işleminin konusu olan objeyi geri alma hakkımız bulunmaktadır. Satın alma işleminin konusu olan objenin geri alınması durumunda anlaşmadan cayma durumu oluşmaz. Fakat bunu açıkça anlaşılır olarak beyan etmemiz bu hükmün dışındadır. Satın alma işleminin konusu olan objenin tarafımızdan haczi durumunda her zaman anlaşmadan cayma söz konusudur.

(2) Siparişi veren, satın alma işleminin konusu olan objeye özenli muamele etmekle yükümlüdür. Siparişi veren özellikle, bu objeyi maliyetini kendisi üstlenerek yangın, su baskını ve hırsızlığın yol açtığı zararlara karşı yenisi değerinden yeterli bir şekilde sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bakım ve kontrol işleri gerekli olduğu sürece, siparişi veren bunları maliyetini kendisi üstlenerek zamanında yapmak zorundadır.

(3) Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası (ZPO) Madde 771 gereği dava açabilmemiz için, siparişi veren üçüncü kişilerin gerçekleştirdiği haciz işlemleri veya başkaca müdahalelerden bizleri yazılı olarak haberdar etmek zorundadır. Üçüncü kişi Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası (ZPO) Madde 771 gereği açılan bir davanın mahkeme ve mahkeme dışı giderlerini tazmin edecek durumda değil ise, o zaman siparişi veren bizlerin kaybından sorumludur.

(4) Siparişi veren satın alma işleminin konusu olan objeyi olağan ticari işlemler çerçevesinde başkasına satmaya yetkilidir. Fakat siparişi veren bu durumda, kendi müşterileri veya üçüncü kişiler aleyhine başkasına satıştan dolayı meydana gelen tüm alacakları alacağımızın nihai fatura bedelinde (KDV dahil olmak üzere) bize devir ve temlik eder. Bu durumda satın alma işleminin konusu olan objenin işlenmeksizin veya işlendikten sonra başkasına satılmış olmasının bir önemi yoktur. Devir ve temlik işleminden sonra da siparişi veren bu alacağın tahsiline yetkilidir. Alacağı bizzat tahsil etme yetkimiz bu durumdan etkilenmez. Fakat siparişi veren tahsil edilmiş bedellerden kaynaklanan üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece; ödemede temerrüte düşmediği sürece ve özellikle de bir iflas-, tasfiye veya ödeme acizliği davasının açılması talebinde bulunmadığı veya ödemelerin durdurulması durumunun söz konusu olmadığı sürece alacağı tahsil etmeyeceğimizi taahhüt ederiz. Fakat devir ve temlik durumu söz konusu olduğunda siparişi verenin devir ve temlik edilen alacakları ve bunlara ait borçluları bildirmesini; tahsilat için gerekli tüm bilgileri vermesini; bununla ilişkili belgeleri teslim etmesini ve borçlulara (üçüncü kişilere) devir ve temliği bildirmesini talep edebiliriz.

(5) Satın alma işleminin konusu olan objenin üzerinde yapılan işlemler veya değişiklikler her zaman bizim adımıza siparişi veren tarafından yapılır. Eğer satın alma işleminin konusu olan obje bize ait olmayan başka objelerle birlikte işlem görüyor ise, o zaman bize ait olan objenin değerinin (katma değer vergisi dahil olmak üzere nihai fatura bedeli) o esnada işlem gören diğer objelere olan oranına uygun olarak yeni obje üzerinde müşterek mülkiyet hakkını elde ederiz Satın alma işleminin konusu olan ve mülkiyeti muhafaza kaydıyla teslim edilmiş mal için geçerli olan koşullar, işlem görerek meydana gelen (yeni) mal için de geçerlidir.

( 6) Eğer satın alma işleminin konusu olan obje bize ait olmayan başka objeler arasına ayrılamaz biçimde karıştırılmış ise, o zaman bize ait olan objenin değerinin (katma değer vergisi dahil olmak üzere nihai fatura bedeli) karışmış diğer objelere olan oranına uygun olarak yeni obje üzerinde müşterek mülkiyet hakkını elde ederiz. Eğer karışma, siparişi verene ait mal ana mal olarak kabul edilecek şekilde gerçekleşiyorsa, o zaman tedarikçinin müşterek mülkiyeti bizlere nispi olarak devretmesi, taraflar arasında anlaşılmış bir husus olarak geçerlidir. Siparişi veren bu durumda ortaya çıkan tek başına mülkiyet hakkını ya da bizim müşterek mülkiyet hakkımızı korur.

(7) Siparişi veren, alacaklarımızın güvence altına alınması için, satın alma işleminin konusu olan objenin üçüncü bir kişinin aleyhine olmak üzere bir emlak ile ilişkilendirilmesi yoluyla meydana gelen alacakları bizlere devir ve temlik eder.

(8) Bize ait teminatların gerçekleştirilebilir değeri güvence altına alınması gereken alacakları % 20 'den daha fazla bir oranda aştığında, siparişi verenin talebi üzerine bize ait olan teminatları serbest bırakmayı taahhüt ederiz. Serbest bırakılacak teminatların seçimi bize aittir.

§ 8 Mahkeme yeri - İfa yeri

(1) Eğer siparişi veren tüccar ise, , o zaman mahkeme yeri bize ait şirket merkezinin bulunduğu yerdir. Fakat siparişi vereni onun şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme nezdinde de dava etmeye hakkımız bulunmaktadır.

(2) Almanya Federal Cumhuriyeti hukuku geçerlidir; Birleşmiş Milletler Alım Hukuku konu dışında tutulmuştur.

(3) Sipariş teyit yazısında farklı bir durum söz konusu olmadığı sürece, ifa yeri şirket merkezimizin bulunduğu yerdir.

§ 9 Tamamlayıcı (=salvatorik) hüküm

Bu Genel İşlem Koşullarına (AGB) ait bir hükmün geçersiz olması durumda, geri kalan hükümler bundan etkilenmez. Bu durumda anlaşma tarafları geçersiz olan hükmü, geçersiz olan hükmüm anlam ve amacına ekonomik bakımdan en yakın ve hukuki olarak geçerli başka bir hükümle ikame etmeyi taahhüt ederler. Aynı durum muhtemel düzenleme boşlukları için de geçerlidir.

§ 10 Cayma hakkıyla ilişkili bilgilendirme

Cayma hakkı

Tüketici olarak ( bir hukuki işlemi ağırlıklı olarak kendisine ait bir ticari veya serbest mesleki faaliyeti ifa ettiği şekilde değerlendirilemeyecek amaçlarla gerçekleştiren her bir gerçek kişi olarak) on dört gün içinde nedeni belirtmeksizin bu anlaşmadan cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi on dört gündür. Eğer sipariş edilen tüm mallar bir teslimat ile sevk ediliyorlar ise süre, sizin veya sizin tarafınızdan tayin edilmiş ve nakliyeci olmayan bir üçüncü kişinin malları zilyetlik altına aldığı tarihten itibaren başlar. Eğer sipariş edilen birden fazla mal birden fazla teslimat halinde sevk ediliyor ise süre, sizin veya sizin tarafınızdan tayin edilmiş ve nakliyeci olmayan bir üçüncü kişinin son malı zilyetlik altına aldığı tarihten itibaren başlar. Eğer sipariş edilen mal birden fazla kısmi sevkiyatlar halinde sevk ediliyor ise süre, sizin veya sizin tarafınızdan tayin edilmiş ve nakliyeci olmayan bir üçüncü kişinin son kısmi sevkiyatı zilyetlik altına aldığı tarihten itibaren başlar.

Anlaşmadan cayma hakkınızı kullanmak için bizi (genuine parts GmbH Limitet Şirketi, Zum Hämeler Wald 21, DE-31275 Lehrte, Telefon: +49 5175 980500, Faks: +49 5175 9805020) bu anlaşmadan cayma kararınızı açıkça gösterir bir beyan ile ( örneğin posta yoluyla gönderilmiş bir mektup, faks mesajı ya da elektronik posta) bilgilendirmek zorundasınız. Bunun için yazı ekindeki örnek anlaşmadan cayma formunu kullanabilirsiniz. Fakat bu formun kullanılması öngörülmemiştir.

Cayma hakkının kullanılacağına dair bir bildirimi anlaşmadan cayma süresinin dolmasından önce göndermeniz cayma süresine uyulması bakımından yeterlidir.

Anlaşmadan caymanın sonuçları

Eğer bu anlaşmadan cayıyor iseniz, o zaman bizler size, teslimat giderleri dahil (tarafımızda teklif edilen, en ucuz standart teslimat dışında farklı bir teslimat seçmiş olmanız nedeniyle oluşan ilave giderler istisna edilerek) aldığımız tüm ödemeleri derhal ve en geç anlaşmadan caydığınızı gösterir bildirimin bizlere ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde geri ödemek zorundayız. Bu geri ödeme için asıl işlemde kullandığımız aynı ödeme aracını kullanmaktayız; sizinle açıkça anlaşılır bir şekilde farklı bir anlaşma yapılması durumu bu hükmün dışındadır. Hiç bir suretle size geri ödeme için gider yansıtılmayacaktır. Malları geri alıncaya kadar veya siz malları geri gönderdiğinizi belgeleyinceye kadar, bu seçeneklerden hangisi daha erken gerçekleşinceye kadar geri ödemeyi reddedebiliriz. Malları derhal ve her durumda bizi iş bu anlaşmadan caydığınıza dair bilgilendirdiğiniz tarihten itibaren on dört gün içinde bize geri göndermek veya teslim etmek zorundasınız. Eğer malları on dört günlük sürenin dolmasından önce gönderirseniz süreye uyulmuş olur. Malların geri gönderilmesi nedeniyle oluşan doğrudan giderleri siz karşılamak zorundasınız. Malların muhtemel değer kaybından yalnızca, bu değer kaybının malların durumu, özellikleri ve işlevselliğinin test edilmesi için sizinle gerekli olmayan bir ilişkiye dayandırılması durumda sorumlusunuz.

____________________________________________

Örnek - Anlaşmadan cayma formu

(Eğer anlaşmadan caymak istiyorsanız, lütfen bu formu doldurunuz ve geri gönderiniz.)

- genuine parts GmbH Limitet Şirketi 'nin Dikkatine, Zum Hämeler Wald 21, DE-31275 Lehrte, Telefaks: +49 5175 9805020:

- İş bu yazı ile ben /bizler (*) tarafımdan /tarafımızdan (*) yapılan

ve aşağıda belirtilen malların (*) / aşağıda belirtilen hizmetin (*) ifası hakkındaki anlaşmadan cayıyorum (cayıyoruz).

- Siparişin verildiği tarih (*)/Teslim alma tarihi (*)

- Tüketicinin (Tüketicilerin) ismi

- Tüketicinin (Tüketicilerin) adresi

- Tüketicinin (Tüketicilerin) imzası (yalnızca kağıt üzerinde yapılan bildirimde)

- Tarih

(*) Gereksiz olanın üzerini çiziniz.

________________________________________________________

İnternet sitemizdeki anlaşmadan cayma formunu da kullanabilirsiniz: https://www.originparts.de/?cl=psWithdrawalForm

Anlaşmadan cayma hakkının hariç tutulması

Alman Medeni Yasası (BGB) Madde 312 g Fıkra 2 gereği, tersine bir anlaşma olmadığı sürece, cayma hakkı özellikle aşağıda belirtilen anlaşmalar için söz konusu değildir:

1.

Önceden üretilmiş olmayan ve üretimi için tüketicinin bireysel seçimi veya belirlemesinin ölçü alındığı veya açıkça anlaşılır biçimde tüketicinin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak üretilmiş malların teslimatı için yapılan anlaşmalar;

2.

Hızlı bir şekilde bozulan veya son kullanım tarihi hızlı bir şekilde dolan malların teslimatı için yapılan anlaşmalar;

3.

Teslimat sonrası mühürlerinin çıkartılmış olması koşuluyla, sağlığın korunması veya hijyene bağlı nedenlerden ötürü geriye iadesi uygun olmayan malların teslimatı için yapılan anlaşmalar;

4.

Teslimat sonrası durumu bakımından ayrılamaz biçimde başka mallara karıştırılmış malların teslimatı için yapılan anlaşmalar;

5.

Teslimat sonrası mühürlerinin çıkarılmış olması koşuluyla bir mühürlü ambalaj içindeki ses veya video kayıtlarının teslimatı için yapılan anlaşmalar;

6.

Şahsen hazır bulunan tüketicilere veya onlara bu olanağın sağlandığı tüketicilere girişimcinin malları veya hizmetleri sunduğu bir pazarlama biçiminde ve yine bir açık artırıcı tarafından yapılan, birbirleriyle rekabet eden peylerin sürüldüğü şeffaf bir yöntemle malların pazarlandığı ve yine fiyat artışını gerçekleştiren pey sürücüsünün malların veya hizmetlerin alımıyla yükümlü olduğu (yaygın olarak uygulanan kamuya açık açık arttırma ) bir ortamda teslimata yönelik anlaşmalar;

Cayma hakkıyla ilişkili bilgilendirmenin sonu

§ 11 Verilerin korunması

(1) Bir alım anlaşmasının yoluna konması (=hazırlanması), yapılması, uygulanması ve geriye dönük olarak uygulanması durumunda verilen yasal hükümler çerçevesinde tarafımızdan toplanır, kaydedilir ve işlenir.

(2) İnternet üzerinden yaptığımız tekliflerin ziyareti esnasında güncel olarak size ait bilgisayar tarafından kullanılan IP-adresi, tarih ve saat, tarayıcı tipi, size ait bilgisayarın işletim sistemi ve yine sizin tarafınızdan izlenmiş sayfalar raporlanmaktadır. Fakat bu sayede kişisel bilgilerle ilişkili çıkarsamalarda bulunmamız mümkün değildir ve yine böyle bir amaç gütmüyoruz.

(3) Örneğin bir sipariş esnasında veya elektronik posta yoluyla bizlere bildirdiğiniz kişisel bilgiler (örneğin isminiz ve iletişim bilgileriniz)yalnızca sizinle yazışma amaçlı kullanılmaktadır ve yine yalnızca sizin verileri bizlerin kullanımına sunduğunuz amaç için işlenmektedir. Bilgilerinizi yalnızca, malların teslimatı için gerekli olduğu sürece teslimat için görevlendirilmiş nakliye şirketlerine iletmekteyiz. Ödemelerin gerçekleştirilmesi için ödeme bilgilerinizi ödeme için görevlendirilmiş kredi kurumlarına iletmekteyiz.

(4) Ayrıca kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere iletmeyeceğimizi garanti ederiz. Buna yasal bakımdan yükümlü olmamız veya sizin önceden açıkça anlaşılır biçimde onay vermiş olmanız bu hükmün dışındadır. İşlem proseslerinin ifası ve bitirilmesi için üçüncü kişilerin verdiği hizmetlerden yararlandığımız sürece, Federal Veri Koruma Yasasının hükümlerine uyulur.

(5) Bizlere yine bize ait Web-sitesi üzerinden iletilmiş kişisel veriler, bunları bize emanet ettiğiniz amaç gerçekleştirilinceye kadar kaydedilir. Ticaret ve vergi hukuku bakımından öngörülen saklama sürelerine uyulduğu sürece, belirli verilerin saklanma süresi 10 yıla kadardır.

(6) Kişisel verilerinizin kaydedilmesine razı değilseniz veya bu veriler doğru değil ise, uygun bir talimatın verilmesi durumunda yasal hükümler çerçevesinde verilerinizin iptali, düzeltilmesi veya kapatılması işlemlerini gerçekleştireceğiz. İstemeniz durumunda hakkınızda kaydettiğimiz tüm kişisel verileriniz hakkındaki bir bilgiyi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanılmasıyla ilişkili sorular için ve yine veriler hakkında bilgilendirme, verilerin düzeltilmesi, kapatılması veya iptali için lütfen aşağıda belirtilene başvurunuz:

§ 12 Satıcı karakterizasyonu

genuine parts GmbH Limitet Şirketi,

Zum Hämeler Wald 21

DE-31275 Lehrte

Telefon: +49 5175 980500, Faks: +49 5175 9805020

Elektronik posta: info@genuine-parts.de

Internet: www.genuine-parts.de

Temsile Yetkili Şirket Müdürü: Bay Orhan Kemal Ünver

Şirket, Hildesheim Ticaret Sicil Kütüğü'nde HRB 35884 sicil numarası altında kayıtlıdır.

İşlem vergisi kimlik numarası (USt.ID Nr.): DE 813 851 707

Vergi No.: 2316 01620534980

Vergi dairesi: Burgdorf Vergi dairesi